SERVICES

บริการรับจัดงาน

รันฟรีไทม์ : Runfreetime ผู้จัดงานวิ่งการกุศลแบบครบวงจร รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมงานวิ่งตั้งแต่ต้นจนจบงาน มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานวิ่งมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์จัดกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญมีระบบในการบริหารจัดการการลงทะเบียนของนักวิ่งอย่างครบวงจร ทำให้ผู้จัดงานวิ่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครวิ่งได้ด้วยตนเอง ซึ่งตอบรับกับผู้จัดงานวิ่งในปัจจุบันที่มีการจัดงานวิ่งแบบปกติและงานวิ่งแบบสะสมระยะ (Virtual Run)
รันฟรีไทม์ : Runfreetime ให้บริการการจัดงานวิ่งทั่วประเทศไทย โดยมีทีมผู้บริหารและทีมงานมากกว่า 100 คน ในการดูแลและสนับสนุนผู้จัดงานวิ่งให้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จากประสบการณ์การจัดงานวิ่งมาโดยตลอด วันนี้ รันฟรีไทม์ : Runfreetime พร้อมดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการจัดงานวิ่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรายินดีให้คำปรึกษา

โทรศัพท์ 089-7824956 , 086-4282656

ลูกค้าของเรา